Mortal Kombat 11 ყველა Fatality და Brutality

თამაშის გამოსვლამდე სულ ცოტა დრო რჩება და გავრცელდა ძალიან ლამაზი ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია თითქმის ყველა პერსონაჟის სიკვდილი, NetherRealm Studios კარგად ცნობილი იქს-რეი ფატალური და ბრუტალური დასასრულებით.

Mortal Kombat 11 გამოვა 2019 წლის 23 აპრილს PC, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch პლატფორმებზე.

loading...
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *